FUDA1
FUDA2
FUDA3

Näme üçin bizi saýlaýar?

Göçme kondisionerler

Göçme kondisionerler

Tomusyň yssysynda salkyn tebigy şemallary getirmek

Öý, ýatylýan otag, ofis we ş.m.

Dehumidifikatorlar

Dehumidifikatorlar

Çyglylygy islendik ýerden howpsuz we täsirli aýyryň

Size amatly durmuş üpjün ediň

BIZ hakda

Arassa dünýä
Ajaýyp durmuşymyz, has bagtly.

Ningbo Fuda Intelligent Technology Co., Ltd., Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň PR uyauýa şäherinde, Şanhaý we Hangzhou şäheriniň golaýynda ýerleşýär.Bu şäher Hytaýyň Plastik şäheri diýlip atlandyrylýar.45,000 inedördül metr zawodymyzda 651-den gowrak işgär bar.Geçen ýyl ýyllyk satuwymyz 60 million ABŞ dollaryndan geçdi.Üstünligimiz, ýokary hilli önümleriň öndürilmegine, gaty berk gözegçilik, öňdebaryjy gözleg we ösüş (R&D), global satuw ulgamy we müşderi hyzmatlarynyň kanagatlanarly hyzmatlaryna esaslanýar.

ÖNÜMLER Kategoriýalary

24 ýyllap önümçilige üns beriň.