Amatly durmuş

photobank

Kompaniýanyň tertibi

Ningbo Fuda Intelligent Technology Co., Ltd.Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň uyauýao şäherinde, Şanhaý we Hangzhou şäheriniň golaýynda ýerleşýär.Bu şäher Hytaýyň Plastik şäheri diýlip atlandyrylýar.45,000 inedördül metrlik zawodymyzda 651-den gowrak işgär bar.Geçen ýyl ýyllyk satuwymyz 60 million ABŞ dollaryndan geçdi.Üstünligimiz, ýokary hilli önümleriň öndürilmegine, gaty berk gözegçilik, öňdebaryjy gözleg we ösüş (R&D), global satuw ulgamy we müşderileriň kanagatlanarly hyzmatlaryna esaslanýar.

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Adam resurslary

Adam resurslary Fudanyň iň gymmatly baýlygydyr.In engineenerlerimiziň we gözlegçilerimiziň köpüsi daşky gurşawa zyýanly öý enjamlary boýunça hünärmenlerdir.Gözleg we gözleg işleri her ýyl 30 töweregi täze önüm modelini öndürýär.Fransiýanyň beýleki dizaýn kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Täze önümleriň dizaýnynda Japanaponiýa, Italiýa we Hytaý.Fuda häzirki wagtda gymmatly işgärlerimiziň öňki tagallalaryna esaslanyp Hytaýda 60 töweregi patente eýe.

Gözleg we önümçilik

Fuda howa bilen baglanyşykly we sowadyjy önümleriň gözlegine we önümçiligine ünsi jemleýär.Önümlerimizde göçme kondisionerler, fan esasly sowadyjylar we gyzdyryjylar we Dehumidifiatorlar bar.“Fuda” Hytaýda öý enjamlaryny öwreniş kompaniýalarynyň biridir.Sowadyjy we kondisioner tehnologiýalaryny öwrenmek üçin Huazhong ylym we tehnologiýa uniwersiteti bilen barlaghanalar gurduk.

Tehnologiýalar we enjamlar

Fuda iň täze tehnologiýalar we enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.285-den 1250 tonna çenli 48 sanjym maşynymyz bar, 3 sany gurnama liniýasy we iki setir tebigy sowadyjy gaz R290 önümlerini öndürmekde ýöriteleşendir.R290 zäherli däl, bu ekologiki artykmaçlyklary we energiýany tygşytlamagy üpjün edýär.Annualyllyk önümçilik kuwwatymyz 1,080,000 kondisioner we suwsuzlandyryjy, 560,000 fan esasly sowadyjy we gyzdyryjy.

1234

Fuda global üpjün edijilerimiz bilen hyzmatdaş.Hytaýda 200 üpjün edijiden başga-da, esasy üpjün edijilerimiz Hitachi, Rechi, Kangpusi, LG, Sanyo we BASF.Üstünlikli müşderi bolmak bilen üpjün edijilerimiz bilen berk gatnaşyk gurduk.Şeýle hem, “Fuda” -da bölekleriň üpjünçiligini we hiline gözegçilik etmek üçin birnäçe golçur kärhanasy bar.Bu golçur kärhanalarynda galyplaýyş zawody, elektron zynjyrly zawod we kondensator-bugarýan zawod bar.

photobank

Fuda ISO9001 hil ulgamy tarapyndan tassyklandy we BSCI barlag hasabatlary bar.Önümlerimiz CE / GS, EER, EMC, PSE, UL we ETL ýaly esasy hil şahadatnamalaryna eýe boldy.Higherokary hilli borçnamalaryň bir bölegi hökmünde biz öz önümçiligimizde standart hil gözegçilik barlaghanalaryny gurduk.Oňa entalpiýa tapawudyny barlamak laboratoriýasy, termiki deňagramlylyk synag laboratoriýasy we ses dolandyryş laboratoriýasy girýär.Her bir laboratoriýa CE / GS we UL / ETL standartlaryny barlamak üçin talaplara laýyk gelýär.Fuda önümlerimiziň RoHS we WEEE isleglerine laýyk gelmegini üpjün edýär.

photobank (5)

Fuda, daşky gurşawa zyýanly öý enjamlarynyň hünärmeni we hünärmeni hökmünde ýokary hilli önümleri, müşderileri kanagatlandyrmagy we bäsdeşlik bahalaryny üpjün etmek üçin bagyşlanýar.Biziň wezipämiz, has köp müşderiniň wepalylygyny we ynamyny gazanmak.Maksadymyz, müşderilerimiz we üpjün edijilerimiz bilen üstünlik paýlaşmak.