7000/9000/10000BTU Göçme kondisioner FDP1290

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Model FDP (H) 20-1290R5 FDP (H) 26-1290R5 FDP (H) 29-1290R5
Naprýa / eniýe / ýygylyk 220-240V / 50Hz  
Potensial Sowuklama / ýyladyş: 7000BTU / 2000 W. Sowuklama / ýyladyş: 9000BTU / 2600 W. Sowatmak / gyzdyrmak: 10000BTU / 2900W
       
Kuwwat Giriş Sowuklama: 750 W. Sowuklama: 950 W. Sowuklama: 1100 W.
  Atingyladyş: 750 W. Atingyladyş: 900 W. Atingyladyş: 1100 W.
Çyglylygy çykarmak 1 L / sag 1.16 L / sag 1.29 L / sag
Howanyň göwrümi 400 m3 / sag
Şowhun derejesi ≤ 54 dB (A)
Sowadyjy R290 / R410A
Iş ýagdaýy T1
Önüm ölçegleri. 420 × 305 × 636 mm
Paket ölçegleri. 480 × 360 × 850 mm
Qty ýüklemek.(kompýuterler) 20'FCL: 140,40'FCL: 288,40'HQFCL: 432
QTY./CTN. 1  
NW 21.0 kg 24 kg 25kg
GW 24.0 kg 26kg 27 kg

Aýratynlyk

1290-3

• 7,000 / 9,000 / 10,000 BTU / H sowadyş kuwwaty.
• Daşky gurşawa arassa sowadyjy R410a ýa-da R290.
• Kondisioner, janköýer ýa-da suwsuzlandyryjy hökmünde ofis we öýde ulanmak üçin amatly. "
• 3 tizlikli gözegçilik elýeterli dolandyryş (2010 seriýasy).
• Panel ýa-da uzakdan dolandyrmak arkaly elýeterli 2 tizlikli dolandyryş (2011 seriýasy).
• energyokary energiýa netijeliligi.EER: Bir synp
• Güýçlendirilen sowadyş öndürijiligi üçin gorizontal swing söýüjileri.
• Gurmak hökman däl.
• 24 sagada çenli programmirläp bolýan taýmer.
• Öz-özüňi anyklamak ukyby we suwdan doly howpsuzlyk duýduryşy.
• Aýlawly rolikler bilen aroung hereket etmek aňsat.
• Giňeldilýän egzoz şlangy (1,5 metre çenli).

Önümiň artykmaçlyklary

• Gurmaksyz - islegiňize görä hereket ediň
Çekeleşikli uniwersal tigirler bilen enjamlaşdyrylan, jaýy diňe bir bilen sowatmak üçin isleg boýunça her burça itekläp bolýar. Jübi kondisionerini gurnamaz ulanyp bolýar, şonuň üçin gurnamak ýa-da aýyrmak barada alada etme.
• Akylly köp re modeim
Dürli gurşaw üçin dürli reesimler, onuň bilen, dünýä nähili üýtgese-de, rahat durmuşda rahat ýaşap bilersiňiz.
• Uzakdan dolandyrmak - güýçli howa üpjünçiligi
Uzakdan dolandyrmak, kondisioneriňizi islän wagtyňyz dolandyrmaga mümkinçilik berýär Sowuklamak / ýylatmak / suwsuzlandyrmak / fanat
• Akylly uky
Adam bedeniniň fiziologiki aýratynlyklaryna uýgunlaşýar we uky tertibi awtomatiki usulda temperaturany sazlaýar Temperatura egri sagdyn uky barada alada edýär
• Akylly dehumidifikasiýa
Howanyň gaty çygly bolmazlygy we şol bir wagtyň özünde gaty gurak bolmazlygy we oňat keýp almak üçin howanyň bir bölegini suwdan çykarýar.
• Aýyrylýan we ýuwulýan süzgüç
Süzgüçden yzygiderli arassalanmak, galyndylardan gaça durmak we howadan çykýan hapalaýjylaryň ikinji derejeli aýlanmagynyň öňüni almak üçin yzygiderli arassalanyp bilner


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER KATEGORLARY

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.